Blízký Východ

Na FF UK je oblast Blízkého Východu tradičním oborem výzkumu, a to jak synchronně, zejména na Katedře Blízkého Východu, kde působí specialisté na Turecko, Izrael, Írán a arabsky mluvící země od Iráku po Maroko, tak diachronně, kde se na starověký Blízký Východ orientuje Ústav srovnávací jazykovědy, Český egyptologický ústav i Ústav klasické archeologie.

Vedle arabštiny, turečtiny, perštiny a moderní hebrejštiny disponujeme specialisty i na další jazyky a oblasti.

V rámci badatelských týmů se této oblasti věnuje badatelský tým Skupina pro výzkum náboženství Asie pod vedením Marka Zemánka, jež vedle Islámu a jeho role ve světě i v Evropě a vztahu náboženství a státu v strategických regionech nebo Skupina pro výzkum kolektivní paměti na semi-periferiích Evropy, mezi jejíž oblasti zájmu spadá např. problém kolektivní paměti a otázek genocidy a konfliktů např. v Turecku. Blízkým Východem jakožto jedním s hlavních dějišť Studené války se zabývá zčásti i tým Jana Koury Skupina pro výzkum studené války Se současným děním na Blízkém Východě úzce souvisí téma migrace, jemuž se mezi jiným, věnují také badatelé v týmu „Tradice a modernita na švu kultur“ a také odborně-popularizační platforma Atlas of Today’s World.