Střední Asie

Na FF UK se různým oblastem Střední Asie, od Mongolska přes Tibet po Uzbekistán, věnuje řada badatelů a pracovišť. Vedle Ústavu asijských studií, se specialisty na mongolštinu, tibetštinu, jakutštinu, sibe a další jazyky, je to také Katedra Blízkého Východu, kde se specialisté věnují některým íránským a turkickým jazykům Tádžikistánu, Kazachstánu či Kyrgyzstánu. Archeologickým výzkumům v oblasti Uzbekistánu se věnují badatelé z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Z badatelských týmů ISSR se touto oblastí zabývá především Skupina pro výzkum studené války.