Regiony

Filozofická fakulta UK patří mezi přední světová pracoviště co do šíře oborů, zabývajících se mimoevropskými kulturami a jazyky. Svým odborným zájmem zahrnuje většinu světových regionů, od samotné Evropy přes Blízký Východ, Střední Asii, Dálný Východ, Afriku až po Latinskou Ameriku. Tyto regiony jsou nazírány jak jednotlivě, tak v širší, politologicko-historické perspektivě, a to zejména ve vztahu Evropy a konkrétněji našeho regionu k okolnímu světu. Na FF UK tak najdeme špičkové odborníky na dějiny, jazyky, kulturu, politiku, média a náboženství těchto regionů. Smyslem Institutu pro studium strategických regionů je scelovat tento výzkum a nacházet nová transdisciplinární a mezioborová spojení a projekty.

Skrýt postranní panel