Složení rady

Prof. Johann Pall Arnason (FHS UK, Katedra historické sociologie; e-mail)

Prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (FF UK, Ústav politologie; e-mail)

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, ředitel ústavu; e-mail)

Doc. PhDr. Daniel Berounský, Ph.D. (FF UK, Ústav asijských studií; e-mail)

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

Univ.-Prof. Mag. Dr. Rüdiger Lohlker; Institut für Orientalistik Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät Universität Wien; e-mail

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. (FF UK, Katedra sinologie; e-mail), předsedkyně Rady ISSR

Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (FF UK, Katedra Blízkého východu; e-mail)

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (FSV UK, Institut ekonomických studií; e-mail)

Prof. Charles Ramble (École Pratique des Hautes Études v Paříži; Oxford University; e-mail)

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (FF UK, Katedra Blízkého východu; e-mail)

Skrýt postranní panel