Složení rady

Prof. Johann Pall Arnason (FHS UK, Katedra historické sociologie)

Prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (FF UK, Ústav politologie)

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, ředitel ústavu)

Doc. PhDr. Daniel Berounský, Ph.D. (FF UK, Ústav jižní a centrální Asie)

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. (FF UK, Ústav Dálného východu), předsedkyně Rady ISSR

Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (FF UK, Ústav Blízkého východu)

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (FSV UK, Institut ekonomických studií)

Prof. Charles Ramble (École Pratique des Hautes Études v Paříži; Oxford University)

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (FF UK, Ústav Blízkého východu)

Skrýt postranní panel