Semináře

Vzhledem k nastalé situaci a opatřením (koronavirus.ff.cuni.cz) je pravděpodobné, že výuka bude po celou dobu ZS probíhat on-line formou.

Doporučené semináře a přednášky v ZS 2020

V rámci badatelské skupiny pro výzkum Studené Války (CWRG) nabízejí badatelé přednášky a semináře viz: https://cwrg.ff.cuni.cz/index.php/2019/09/20/vyuka-clenu-skupiny-zs-2019-20/

Dále bude probíhat výuka barmštiny a thajštiny (detaily stran přístupu k výuce budou ještě doplněny).