Čína, Korea, Japonsko

Studia regionů Dálného východu mají na FF UK velmi dlouhou tradici, v současné době se studují na dvou pracovištích: Katedra sinologie a Ústav asijských studií. V rámci ISSR se různými aspekty politiky a kultury těchto zemí zabývá skupina Skupina pro výzkum náboženství Asie, specialisté z Katedry sinologie stojí za projektem Sinopsis, při Katedře sinologie rovněž působí Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při UK Otázkami korejské kultury a politiky se mezi jinými zabývá Prague Centre for Korean studies.

Na těchto stránkách postupně vytváříme seznam diplomových a dalších závěrečných prací týkajících se Číny, Koreje a Japonska z pracovišť v České republice.