Závěrečné práce ze sinologie (FF UK Praha) a čínské filologie (FF UP Olomouc)

Diplomové práce – FF UK Praha

NázevVedoucíAutorRok obhájení
Tongzhi wenxue v ČLR a na Taiwanu: paralely a rozdílyprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Stoulilová Adéla2004/2005
 
The political status of modern Chinese woman: the diverging cases of China and Taiwanprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Donavan Veronika2004/2005
Proměny zpracování příběhu Wang Zhaojun v různých dobách.prof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Krejčí Lukáš2004/2005
Hrobová výbava doby Válčících států na pozadí změn v představách o posmrtném životě: případ předmětů mingqi a hrobových figur.doc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Pachinger Jakub2004/2005
Han Shaogongův Slovník dialektu Maqiao.Mgr. Andrš Dušan, Ph.D.Mgr. Hladíková Kamila, Ph.D.2004/2005
Zvířecí téma a motivy v čínské lidové pohádceprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Bc. Krejčí Monika2005/2006
Hnewo teyy – posvátná kniha Nuosuůprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Kopp Nina2005/2006
Zheng Chouyu – život a dílo klasika taiwanské poezieprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Piper Zuzana2005/2006
Jazyk staročínské „Matematiky v devíti kapitolách“ a jejích komentářůPhDr. Sehnal David, M.A., Ph.D.Mgr. Ing. Hudeček Jiří, Ph.D.2005/2006
Gu Kuang a jeho přírodní lyrikaprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Teryngerová Veronika2005/2006
Feng Zikaiovy Sbírky obrázků na obranu života (Husheng huaji 1-2)Mgr. Andrš Dušan, Ph.D.Stejskalová Hana2005/2006
Cao Cao – hodnocení postavy slavného čínského generála a politika v proměnách časudoc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Vyhlídka Štěpán2006/2007
Raná tvorba spisovatele Yu Dafu a romantický pohled na literaturuMgr. Andrš Dušan, Ph.D.Mgr. Pělucha Radek2006/2007
Ma Zhiyuan – Huangliangmeng (analýza a překlad)prof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Vacek Lukáš2006/2007
Guo Xiangův komentář k vnitřním kapitolám díla ZhuangziPhDr. Sehnal David, M.A., Ph.D.Mgr. Vávra Dušan, Ph.D.2006/2007
Průzračná tišina. Čchang Ťien – skrytý literát. Život a dílo vrcholnětchangského básníkaprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Sauerová Toušková Monika2006/2007
Role Mao Zedonga v politice sta květůprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Oulíková Lenka2007/2008
Příběh Wang Zhaojun ve stejnojmenné hře čínského dramatika Cao YuhoMgr. Andrš Dušan, Ph.D.Stebelská Zdeňka2007/2008
Sňatky v předimperiální Cínědoc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Hrouzek Jaroslav2007/2008
Princip odvety ve starověké Čínědoc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Jakubše Karolína2007/2008
Jazyk Namuyi, jeho charakteristika a výzkumMgr. Zikmundová Veronika, Ph.D.Mgr. Pavlík Štěpán, Ph.D.2007/2008
Wei Jingsheng a myšlenka demokracie po Kulturní revoluciprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Černošová Jitka2008/2009
Gao Xingjianov román Hora dušeMgr. Andrš Dušan, Ph.D.Longauerová Darina2008/2009
Rané povídkové a novelistické dílo spisovatelky Can XueMgr. Andrš Dušan, Ph.D.Mgr. Reismüller František, Ph.D.2010/2011
Román Obležená pevnost jako překladatelská výzvaMgr. Andrš Dušan, Ph.D.Mgr. Lexa Filip2010/2011
Obraz historie domu Zhou v Knize písní – mezi dějepisectvím, rituálem a literaturouprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Škrabal Ondřej2010/2011
Věštění ve starověké Čínědoc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Mgr. Kubiš Petr2010/2011
Kou Qianzhi (365-448) a reforma taoismu za dynastie Severní Wejprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Otčenášek Jakub, Ph.D.2010/2011
Konfuciánsky ideál harmonického spoločenstva podľa noriem rodu Wu z Mingzhouprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Vázal Michal2010/2011
Donghai yuge – písně „ci“ čínské básnířky 19. stoletíprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Dolejší Adriana2010/2011
Básnické miniatury jako způsob hledání nového začátku v čínské poezii 20. stoletíprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Krechloková Patricie2011/2012
Sbohem má konkubíno – hongkongský román a jeho filmová adaptace v ČLRprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Medvedko Anastassia2011/2012
Diplomatická jednání jako platforma pro prezentaci etických názorů v textu Yanzi chunqiudoc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Mgr. Ringlová Linda2011/2012
Motívy hodvábu v tangskej poézii a významy s nimi spojenéprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Slabáková Eliška2012/2013
Gramatický a lexikální rozbor učebnice čínštiny N. A. Spěšněva Vvěděnije v kitajskij jazykdoc. Mgr. Zádrapa Lukáš, Ph.D.Mgr. Tůmová Natalie2012/2013
Proměny čínské zahrady za dynastie Mingprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Sojková Karin2012/2013
Motiv chrysantémy v songských písních ciprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Zábranská Lenka2012/2013
Rozvoj čtecích dovedností studentů čínštiny jako cizího jazykadoc. Mgr. Zádrapa Lukáš, Ph.D.Mgr. Válková Eliška2013/2014
Pomocí barbarů ovládat barbary: postavení tusi v oblasti Liangshanudoc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Mgr. Karlach Jan2013/2014
Liu Xiaobo – Intelektuální životopis v souvislostech proměn čínské společnosti v 80. letech 20. stoletíprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Phamová Kateřina2013/2014
Lidská práva v ČLR za stranického předsednictví Hu JintaaMgr. Klimeš Ondřej, Ph.D.Mgr. Hošková Nikola2013/2014
Soudobý čínský pohled na vrcholový sport a na jeho roli ve vzestupu ČínyMgr. Klimeš Ondřej, Ph.D.Mgr. Čížek Petr2013/2014
Sophia H. Chen Zen – ženská tvář Májového hnutíprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Vítková Laděna2014/2015
Hu Shiova filozofie sociální nesmrtelnosti a její vztah k čínské tradiciMgr. Ing. Hudeček Jiří, Ph.D.Mgr. Netíková Klára2014/2015
Wang Meng a jeho literární dílo inspirované XinjiangemMgr. Andrš Dušan, Ph.D.Mgr. Čavojská Lenka2014/2015
Vývoj čínské percepce počátků vlastních dějin na příkladu rozvoje archeologiedoc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Mgr. Píbilová Dominika2014/2015
Vědecké expedice do Tibetu a Qinghaie po roce 1973Mgr. Ing. Hudeček Jiří, Ph.D.Mgr. Binková Kristýna2014/2015
Role časopisu Duli pinglun ve sporech o čínskou medicínuMgr. Ing. Hudeček Jiří, Ph.D.Mgr. Klenerová Alena2015/2016
Pojem vlády zákona v Čínskej ľudovej republikeMgr. Klimeš Ondřej, Ph.D.Mgr. Sakmárová Dominika2015/2016
Li Shangyinovy básně „o předmětech“ přírodního původu.prof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Shlenskaya Maria2015/2016
Dvakrát šest historií života v nesnázích: Shen Fu (1763-1825?) a Yang JIang (nar. 1911)prof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Bašová Hana2015/2016
Čínská debata o vědě a životních názorech z roku 1923Mgr. Ing. Hudeček Jiří, Ph.D.Mgr. Švarný Michal2015/2016
Cesta vietnamského poselstva vedeného Nguyen Thuatem k qingskému dvoru v kontextu dobových událostí na Dálném východěprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Do Bao2015/2016
Rané prozaické dílo Gao XingjianaMgr. Andrš Dušan, Ph.D.Mgr. Blahota Martin2015/2016
Batangský incident: Konec tradičního Khamu a počátek expanze dynastie Qing v sichuansko-tibetském pohraničídoc. prof. Slobodník Martin, Ph.D.Mgr. Vařil Ondřej2015/2016
Wang Zengqi a jeho povídkové díloMgr. Andrš Dušan, Ph.D.Mgr. Nováková Kateřina2016/2017
Role školských písní v modernizaci čínské hudbyMgr. Ing. Hudeček Jiří, Ph.D.Mgr. Chaloupková Lenka2016/2017
Forma a obsah v „nové čínské básni“prof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Kapounová Karina2016/2017
„Neoklasicismus“ v moderní čínské poezii?prof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Tkáčová Marína2017/2018
Básnické antologie jako součást vzdělání a výchovy čínských dětí za dynastie Qing se zvláštním zřetelem k Tang shi sanbai shouprof. PhDr. Lomová Olga, CSc.Mgr. Paštěka Václav2017/2018
Posmrtná cesta v dobe Bojujúcich štátov a Han na základe písomných a archeologických prameňovdoc. Mgr. Maršálek Jakub, Ph.D.Mgr. Solanič Dmitrij2018/2019

Diplomové práce – FF UP Olomouc

Název Vedoucí Autor Rok obhájení
Postavení ženy v čínské společnosti – minulost a současnost PhDr. Lucie Borotová Benešová, Noemi 1994
Narativní prostor v díle čínského spisovatele Čang Sien-lianga „polovina muže je žena“ Mgr. Helena Heroldová Li, Zuzana 1998
Funkční a estetický vývoj čínské kaligrafie PhDr. Zlata Černá Červená, Petra 1999
Pátá generace v historii čínského filmu Mgr. Helena Heroldová Grundová, Nora 1999
Vývoj rusko-čínských vztahů v oblasti Poamuří v 17. a na začátku 18. století se zaměřením na Něrčinskou smlouvu Mgr. Helena Heroldová Pospíšil, Jan 1999
Charakteristika postav v čínských pohádkách Mgr. Helena Heroldová Záškodná, Viktorie 1999
Narativní čas v díle tibetského spisovatele Taši Dawy: Neklidná Šambhala Mgr. Helena Heroldová Dohnalová, Monika 2000
Život a dílo čínského spisovatele Šen Cchung-wena Petra Ringrose Ph.D. Hanzlová, Olga 2000
Zvukový systém kantonštiny a jeho využití při přejímání anglického lexika do kantonštiny – wailaici 外来词 „výpůjčky“   Kubeš, Zbyňek 2000
Vývoj čínsko-tibetských vztahů v letech 1720-1792 Mgr. Jakub Maršálek Kučera, Štěpán 2000
Radikály v čínskom znakovom písme Mgr. David Uher Holub, Hynek 2001
Tradiční pohřební rituál   Zapletalová, Markéta 2001
Téma přírody v písních ci básníka Liu Yonga Olga Lomová Brenkusová, Hana 2002
Československé legie v Číně   Hošek, Martin 2002
Semimorfologický charakter výsledkového komplementu v moderní hovorové čínštině Mgr. David Uher Košárková, Jana 2002
Rozdíl mezi předmětem a komplementem v současné hovorové čínštině David Uher PhD. Vykoukal, Jakub 2003
  David Uher, PhD. Žwaková, Alexandra 2003
Čínští přistěhovalci do Austrálie v letech 1850 – 1901 Mgr. Ondřej Kučera Kukulová, Jana 2004
Sémantická charakteristika yanyu 谚语 přísloví s tématikou čínských bojových umění David Uher, PhD. Pospíšilová, Soňa 2004
Formální znaky modernismu ve Wang Wenxingově románu Jiabian Lucie Olivová PhD. Benešová, Jana 2005
Motiv moře v básnickém díle Shu Ting Dušan Andrš, Ph.D. Masárová, Šárka 2005
Zdvořilostní strategie v hovorové čínštině Mgr. David Uher, Ph.D. Pecháček, Tomáš 2006
Akcentuační typy postverbálních větných členů v současné hovorové čínštině Mgr. David Uher, Ph.D. Mlíčková, Magdalena 2007
Akcentuační typy postverbálních větných členů v současné hovorové čínštině Mgr. David Uher, Ph.D. Mlíčková, Magdalena 2007
Jazykový a kulturní jev xieyin v čínštině Mgr. Ondřej Kučera Jebavá, Michaela 2008
Kombinační možnosti prvků v ideogramech Mgr. David Uher, PhD. Slaměníková, Tereza 2008
Tetování v čínském tradičním trestním právu Mgr. Ondřej Kučera Stříbrný, Jiří 2008
Fonogramy v čínském znakovém písmu Mgr. David Uher, PhD. Vokřálová, Lada 2008
Česko-čínský tematický slovník výpočetní techniky a informačních technologií Mgr. Ondřej Kučera Fiurášková, Jarmila, Bc. 2010
Piktogram a jeho pozice v čínském znakovém písmu Mgr. David Uher, PhD. Likavčanová, Andrea 2010
Jazyková tabu a eufemismy v čínštině Mgr. Ondřej Kučera Suváková, Jana 2010
Postavy politických vyvrženců v díle spisovatele Zhang Xianlianga Mgr. Kamila Hladíková Hajšmanová, Petra 2011
Sémantická analýza čínských monosylabických sloves vyjadřujících somatické funkce, činnosti a stavy Mgr. David Uher, PhD. Hanák, Kamil 2011
Charakteristika súčasného Chongqingského dialektu si zameraním na jeho gramatickú analýzu Mgr. David Uher, PhD. Koperdanová, Jana 2011
  Mgr. Ondřej Kučera Kubáň, Michal 2011
EXPO 2010 Shanghai se zaměřením na účast České a Slovenské republiky Mgr. Pavla Slavíčková Menšíková, Kamila 2011
Čínština: vybrané překladatelské problémy Mgr. David Uher, Ph.D. Růžek, Adam 2011
Problematika vlastní identity v literárních dílech Číňanů žijících v Indonésii Mgr. Jarmila Fiurášková Rysová, Martina 2011
Specifika čínského lexika na internetových diskuzích Mgr. Ondřej Kučera Sikora, Michal 2011
Analýza čínských seznamovacích inzerátů Mgr. Ondřej Kučera Benešová, Michaela 2012
Analýza konverzačních cvičení čínštiny Mgr. David Uher, Ph.D. Bočková, Zuzana 2012
Uplatnění a konkurenceschopnost absolventů oboru Čínská filologie na pracovním trhu Mgr. Pavla Slavíčková Ph.D Dřímalová, Lenka 2012
Charakteristika a funkcie diskurzívnych markarov v hovorovej čínštine Mgr. Ondřej Kučera Szabo, Petr 2012
Popis vztahu mezi fonogramem a jeho fonetikem na příkladu nejfrekventovanejších znaků moderní čínštiny Mgr. David Uher, PhD. Szokalová, Kateřina 2012
Identifikace specifických narativních technik v ukázkách raného (Vyprávění o smrti), středního (Žít) a pozdějšího (Bratři) díla čínského spisovatele Yu Hua Mgr. Hladíková Kamila Vítková, Ivana 2012
Význam stavby ve správě a fungování administrativního úřadu (yamenu) Doc. Lucie Olivová, Ph.D. Mokošová, Mária 2013
Aplikace Menzerath-Altmannova zákona na současnou psanou čínštinu Mgr. Ondřej Kučera Spáčilová Lenka 2013
Aplikace Menzerath-Altmannova zákona na současnou psanou čínštinu Mgr. Ondřej Kučera Motalová, Tereza 2013
Redakce textu španělské verze Učebnice čínské konverzace Mgr. David Uher, Ph.D. Rossipalová, Marcela 2013
Aplikace Menzerath-Altmannova zákona na mluvenou čínštinu – přízvukový takt Mgr. Ondřej Kučera Schusterová, Denisa 2013
Aplikácia Menzerath-Altmannovho zákona na súčasnú hovorovú čínštinu na úrovni výpovede Mgr. Ondřej Kučera Ščigulinská, Jana 2013
Bariéry při vstupu na čínský trh z pohledu čínských firem Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. Vaclachová, Lucie 2013
Model učebnice „Chinese for today“ Mgr. David Uher, PhD. Tošenkovská, Lucie 2013
Pohled na Čínu u současného českého obyvatelstva, sociologický průzkum PhDr. Adam Horálek, Ph.D. Jakšíková, Barbora 2013
Typologická charakteristika grafiky zjednodušených znaků Mgr. David Uher, Ph.D. Pospíchalová, Tereza 2014
Lexikografická a frekvenční analýza slovní zásoby pro česko- čínský technický slovník Mgr. Ondřej Kučera Saksová, Veronika 2014
Časopis Kitajskij blagovestnik v letech 1914-1917 Mgr. Martina Rysová Suchomelová, Ilona 2015
Analýza čínských jmen v provincii Liaoning Mgr. Tereza Slaměníková Šlachtová, Barbora 2015
Současné postavení čínské menšiny v české společnosti Mgr. Ondřej Kučera Komendová, Hana 2015
Gramatická analýza objektového slovesa Mgr. David Uher, PhD. Václavková, Michaela 2015
Súčasný stav vo výučbe čínštiny na Slovensku a možnosť implementácie čínštiny na stredné školy v SR Mgr. Kamila Hladíková, PhD. Vrábľová, Silvia 2015
Prozodická transkripce čínského textu BYD 109-120 Mgr. David Uher, PhD. Dobečka, Vlastimil 2015
Vláda prezidenta Xi Jingpinga: Analýza vzájomného propojení klíčových bodů jeho politického programu Bc. Martin Lavička, M.A. Kopecký, Jakub 2016
Problematika překladu názvů čínských jídel do angličtiny Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D. Bc. Hanáčková, Pavla 2016
Prozodická charakteristika textu: Panjin doc. Mgr. David Uher, PhD. Jašková, Kristýna 2016
Obraz Orientu sprostredkovaný prostredníctvom fenoménu zväzovania noh čínskych žien v modernej západnej literatúre Mgr. Kamila Hladíková, PhD. Bc. Nudziková, Martina 2016
Prozodická analýza textu (Prozodická analýza textu Učebnice čínské konverzace, oddíly 9C – 12C a 21C – 24C) doc. Mgr. David Uher, PhD. Bc. Rafajová, Veronika 2016
Frekvenční korpusová analýza slovní zásoby HSK doc. Mgr. David Uher, Ph.D. Tan, Gabriela 2016
Význam taiwanské identity na prahu 21. století Mgr. Ondřej Kučera Bc. Zemancová, Zuzana 2016
Překlad reklamních sloganů z cizích jazyků do čínštiny s ohledem na kulturní rozdíly Mgr. Ondřej Kučera Svobodová, Barbora 2016
Marketing estetické medicíny v čínských nových médiích doc. Jozsef Szakos, Dr. Phil. Švarcová, Tereza 2016
Valence a klasifikace 100 vybraných nejfrekventovanějších čínských sloves doc. Mgr. David Uher, Ph.D. Polášková, Barbora 2016
LGBT komunita v čínské společnosti Bc. Martin Lavička, M.A. Koklarová, Markéta 2017
Ji Kangova esej ,,Není smutku ani radosti, který by v hudbě přetrvávaval“ Sheng wu aile lun Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. Petříková, Vladislava 2017
Fonetická analýza textu se zaměřením na akcentuační vazby prepozičního slovesa dào doc. Mgr. David Uher, PhD. Pavlačková, Kristýna 2017
Tendence čínské diplomatické politiky vůči Indické republice za vlády Xi Jinpinga Bc. Martin Lavička, M.A. Stejskalová, Tereza 2017
Vstup české firmy na čínský trh Mgr. Bc. Jan Hebnar MBA Dúbrava, Michal 2017
Komparace českých a čínských názvů léčiv Mgr. Vlastimil Dobečka Grycová, Michaela 2017
Ženské postavy v povídkové tvorbě spisovatelky Sheng Keyi Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. Zatloukalová, Martina 2017
Prozodická analýza textu doc. David Uher, Ph.D. Ďurišová, Dominika 2017
Rozdíly v reportážích České televize referujících o Číně po výměně zahraničních zpravodajů Bc. Martin Lavička, M.A. Schwarzová, Klára 2017
Gramatická charakteristika jmen místa v čínštině doc. Mgr. David Uher, Ph.D. Štefek, Václav 2017
Prozodická analýza textu: Taipei doc. Mgr. David Uher, Ph.D. Přerostová, Eva 2017
Slovní zásoba z oblasti sexu v čínštině Mgr. Vlastimil Dobečka Vicher, Ondřej 2017
Čínsko-český slovník zásoby HSK6 Mgr. Vlastimil Dobečka Trtíková, Karolína 2018
Fonetická analýza textu se zaměřením na akcentuační vazby prepozičního a postpozičního slovesa zài doc. Mgr. David Uher, Ph.D. Bc. Richterová, Simona 2018
Prozodická Analýza textu (analýza rozhovoru Zhang Ziyi) Doc. Mgr. David Uher, Ph.D. Bc. Jakubcová, Renáta 2018
České a čínské pojmenování zelí a jeho kulturní význam pro obě společnosti v období 12. – 19. stol. včetně Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. Čižmárová, Renata 2018
Analýza uvalených sankcí na ČLR po roce 1989: Případová studie Bc. Martin Lavička, M.A. Bačo, Martin 2018
Olympijské hry 2008 v Pekingu a jejich vliv na infrastrukturu a rozvoj Pekingu a jejich vliv na infrastrukturu a rozvoj Pekingu Bc. Martin Lavička, M.A. Zhang, Šárka 2018
Vnímání Číny skrze její kulturní artefakty Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. Bc. Šamajová, Kateřina 2018
Strategie Pekingu vůči národnostním menšinám Bc. Martin Lavička, M.A. Plaček, Ondřej 2018
Ohlas tvorby čínského herce Mei Lanfanga Mgr. Jana Šimonová, Ph.D. Bc. Janoušková, Zuzana 2018
Akcentuačné typy väzby s prepozičným slovesom „ba“ doc. Mgr. David Uher, PhD. Bc. Fričová, Marika 2018
Prozodická analýza čínského vtipu doc. Mgr. David Uher, PhD. Bc. Slivoníková, Barbora 2018
Súčasný vývoj kastového systému etnickej menšiny Yi v oblasti Liangshan na začiatku 21.storočia Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. Bc. Zigová, Žofia 2018
Prozodická analýza textu (analýza rozhovoru Jiang Wena) doc. Mgr. David Uher, PhD. Bc. Markéta Otýpková 2019
Prozodická analýza textu: Xu Jinglei doc. Mgr. David Uher, PhD. Bc. Michaela Ptáčková 2019
Kouzelnický svět Harryho Pottera v čínštině Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D. Bc. Michaela Frydrychová 2019
Kultúrno-sociálny obraz Mongola z Vnútorného Mongolska v čínskej literatúry Mgr. Kamila Hladíková, Ph. D. Bc. Nikoleta Ruttkayová 2019
Analýza vztahů mezi členy dvouslabičných kompozit se zaměřením na terminologii designu nábytku Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D. Bc. Eliška Kovářová 2019
Komparace vládnoucích režimů Čínské lidové republiky a Vietnamské socialistické republiky Mária Strašáková, Ph.D. Kateřina Sovíčková 2019
Analýza konfliktů nečínskych států s dynastií Song Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. Petr Hodonský 2019
Morfologicko-syntaktická analýza idiomů chéngyǔ obsahující číslovky Mgr. Vlastimil Dobečka Bc. Schielová, Kateřina 2018
Martino Martini Doc. Lucie Olivová, Ph.D. Bc. Jitka Slámová 2011
Aspektové třídy čínských sloves Joanna Ut-seong Sio, Ph.D Bc. Monika Sosnová 2020
Prozodická analýza textu: Meng Fei doc. Mgr. David Uher, PhD. Bc. Adam Roleder 2020
Sémantická analýza čínských rodných jmen osob narozených v letech 1990-1999 doc. Mgr. Ivona Barešová, PhD. Bc. Martina Frolíková 2020
Kritický překlad první kapitoly spisu Mencius Doc. Mgr. David Uher, Ph.D Bc. Aneta Roszyncová 2020
Komparace autoritářských režimů a praktik tzv. „otců republik“ Sunjatsena a Pilsudského s jejich tendencí k vytváření fašistických společností v Číně a Polsku Bc. Martin Lavička, M.A. Bc. Jiří Rozsynec 2020
Komentovaný obsah třetího svazku knihy Mencius Doc. Mgr. David UHER, Ph.D. Ivo Pajorek 2020
Idiomatické výrazy chengyu v čínském překladu vybraného díla českého autora Mgr. Tereza Slaměníková, Ph.D. Lucie Tongelová 2020
Obchodní vztahy Vítkovických železáren Klementa Gottwalda n. p. s Čínskou lidovou republikou v letech 1949-1961 Bc. Martin Lavička, M.A. Bc. Magdaléna Chlebounová 2020
Slovní zásoba z oblasti volejbalu v čínštině Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. Bc. Linda Horáčková 2020
Analýza filmové hudby ve vybraných filmech Zhang Yimoua Mgr. Kamila Hladíková, Ph.D. Bc. František Hamajda 2020
Čínské čtyřznakové idiomy s ustálenou strukturou Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. Bc. Radim Frydrych 2020
Enviromentální témata ve veřejném diskurzu Turcsányi Richard, Ing. Mgr. Ph.D. Bc. Simona Tomanová 2020
Skrýt postranní panel