Afrika

Zejména kulturní oblasti severní Afriky se věnují na FF UK jednak odborníci z Katedry Blízkého východu, dále také z Českého egyptologického ústavu. V roce 2019 nadto vzniklo také Centrum afrických studií FF UK.