Latinská Amerika

Latinské Americe, jakožto jednomu z vedlejších dějišť konfliktu USA a SSSR se věnuje Skupina pro výzkum studené války. Na FF UK se tradičně tento region studuje a vyučuje na Středisku iberoamerických studií (SIAS).

V rámci SIAS se badatelé věnují především historickým aspektům vývoje kontinentu, včetně jeho předkolumbovské minulosti (především M. Brenišinová a M. Křížová), v čemž je SIAS v českém kontextu ojedinělý, stejně jako ve studiu vzájemných vztahů mezi českým prostorem a Latinskou Amerikou (především J. Opatrný, S. Binková a L. Perutka). Nejnovější politický vývoj v regionu sleduje zejména R. Buben (člen ISSR a koordinátor Skupiny pro studium politiky v mimoevropském světě).

V rámci populárnějších analýz nejnovějšího vývoje regionu, vzniklých na půdě ISSR, uveďme texty R. Bubna o dění v Bolívii v roce 2019 (https://a2larm.cz/2019/11/bolivii-ceka-nelehke-obdobi-s-moralesem-i-bez-nej/) či analýzu napjaté nikaragujské situace (https://a2larm.cz/2020/04/nikaragua-dva-roky-ktere-otrasly-vladou-rodinneho-klanu/), již R. Buben napsal s K. Koubou (UHK).

Oba autoři též odevzdali analýzu relativní robustnosti vlády Daniela Ortegy do impaktovaného časopisu Revista de Ciencia Política (vydávaného v Chile). Radek Buben pak pravidelně komentuje latinskoamerické události v řadě českých médií, mj. nedávno vystoupil v ČRo Vltava spolu s Františkem Kalendou v obsáhlé diskuzi na téma autoritářské minulosti Latinské Ameriky (https://vltava.rozhlas.cz/pokusy-o-hledani-soucasneho-sveta-8163379?fbclid=IwAR2hpnUIdd5IBEjZN-q_OR1k85-Gutd17GhND7vvVDw6GDtjHX1b64NhmPA).