Indie

Indický subkontinent je jedním z politicky i hospodářsky nejdůležitějších regionů na světě, současně také pro Evropu obtížně srozumitelný a náchylný k zjednodušenému výkladu. Na FF UK je dlouhá tradice komplexního studia Indie a dalších států v regionu, pěstovaná na Ústavu asijských studií. V rámci badatelských týmů se složité náboženské a společenské situaci věnuje Skupina pro výzkum náboženství Asie.