Institut pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy sdružuje badatele v oblasti mimoevropských regionů, zejména Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Je to multidisciplinární platforma, propojující řadu pracovišť UK, prostřednictvím badatelských týmů, jež v rámci výzkumu průřezových témat integrují různé disciplíny a perspektivy, od filologie, přes historii, politologii, nová média, geografii, a zejména areálová studia v moderním multidisciplinárním pojetí. Vznikl v roce 2016. V roce 2018 byl včleněn do projektu KREAS, v němž je součástí jedné ze tří hlavních os výzkumu, Areálová studia. Součástí činnosti ISSR je rozvoj třetí role univerzity.

Partner