Institut pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy sdružuje špičkové české i zahraniční badatele v oblasti mimoevropských regionů, zejména Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Je to multidisciplinární platforma, propojující řadu pracovišť UK, prostřednictvím badatelských týmů, jež v rámci výzkumu konkrétních témat integrují různé disciplíny a perspektivy, od filologie, přes historii, politologii, nová média, geografii, a zejména areálová studia v moderním pojetí. Vznikl v roce 2016. V roce 2018 byl včleněn do projektu KREAS. ISSR využívá jakožto svou popularizační a didaktickou platformu projekt Library of Languages FFUK.

Partner