Financování výzkumu

Studenti magisterského a doktorského studia mohou žádat o podporu projektů SVV nejen v rámci celé fakulty, ale také v rámci výzkumného záměru Progres Q13 –  Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, Severní Afrikou a Asií.

Kontaktní osoby:

  • doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. – e-mail
  • PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. – e-mail

Viz dále:

  • Stipendia a granty FF UK
  • Granty a projekty FF UK
  • nebo obecně o vědě a výzkumu na webu UK zde
  • naši studenti mají zkušenosti např. s Anglo-Czech Educational Fund nebo s asociací Sylff, s jejichž pomocí realizují studium v zahraničí či výzkumné pobyty
Skrýt postranní panel