Lidé

V rámci ISSR působí několik badatelských týmů soustředěných kolem předních akademických pracovníků pro dané oblasti. Zároveň se v Institutu angažuje i řada mladých badatelů z řad doktorandů.