Skupina pro výzkum studené války

V posledních dvou desetiletích se ve výzkumu studené války objevily nové přístupy, které začaly pohlížet odlišnou perspektivou na tento více než čtyřicet let trvající konflikt, jehož dopady významně ovlivňují i podobu dnešního světa. K již dříve se rozvíjející international history, transnational history či global history přibyla zejména New Cold War History, jež na základě detailního studia širokého spektra nedávno odtajněných pramenů ze zemí bývalého východního bloku a dalších socialistických zemí výrazně přehodnocuje dosavadní interpretační rámec studenoválečného konfliktu. Na rozdíl od starších historiografických přístupů vnímajících studenou válkou téměř výhradně prizmatem bipolárního vztahu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, se hlavní pozornost výzkumné skupiny zaměří na dosud nedostatečně zmapované aktivity dalších aktérů studené války. Za využití výše zmíněných metodologických trendů budou zkoumány především roviny vztahů mezi jednotlivými socialistickými zeměmi, stejně jako motivy a dopady jejich zahraniční politiky v globální perspektivě studené války. Skupina bude v tomto ohledu rozvíjet také nově se objevující koncept pericentrismu, který v mnoha ohledech koriguje teze o limitované roli některých aktérů ve studené válce (zvláštní důraz bude v této rovině kladen na Československo a jeho aktivity ve „Třetím světě“). Výzkumná skupina bude pokračovat ve spolupráci se zahraničními výzkumnými centry, především s LSE IDEAS a jejím Cold War Studies Project (CWSP), s Cold War International History Project (CWIHP) ve Wilson Center ve Spojených státech a Ruskou státní humanitní univerzitou (RGGU). Cílem výzkumných aktivit bude příprava grantových projektů, jež by umožnily rozšířit další činnost skupiny (pořádání workshopů a konferencí), rozvíjet mezinárodní spolupráci a vytvářet nové (zejména post-doktorské) pracovní úvazky.

Skrýt postranní panelVýroční zprávy
  VZ-2017_Skupina-pro-výzkum-studené-války.pdf array(21) { ["ID"]=> int(345) ["id"]=> int(345) ["title"]=> string(4) "2017" ["filename"]=> string(47) "VZ-2017_Skupina-pro-výzkum-studené-války.pdf" ["filesize"]=> int(530422) ["url"]=> string(112) "https://issr.kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/8/2019/09/VZ-2017_Skupina-pro-výzkum-studené-války.pdf" ["link"]=> string(109) "https://issr.kreas.ff.cuni.cz/lide/skupina-pro-vyzkum-studene-valky/vz-2017_skupina-pro-vyzkum-studene-valky/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(40) "vz-2017_skupina-pro-vyzkum-studene-valky" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(339) ["date"]=> string(19) "2019-09-05 07:07:33" ["modified"]=> string(19) "2019-09-05 08:42:43" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(67) "https://issr.kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/document.png" } PDF 0.53 MB

Složení skupiny

Vedoucí skupiny: PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Zástupce vedoucího: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

Členové: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (Ústav světových dějin), Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (Katedra sinologie), Mgr. Jiří Pondělíček (Katedra severoamerických studií, FSV UK), PhDr. Boris Mosković (Ústav světových dějin), Mgr. Marta Lopatková (Ústav asijských studií), Mgr. Barbora Nováková (Ústav asijských studií), Mgr. Matyáš Borovský (Ústav světových dějin), Mgr. Jakub Mazanec (Ústav světových dějin), Mgr. Maroš Timko (Středisko Ibero-amerických studií)

Mezi zahraniční spolupracovníky, kteří se aktivně podílejí na činnosti CWRG, patří Frank Gerits (Utrecht University), Natalia Telepneva (University of Strathclyde), Daniela Richterova (Brunel Univeristy) a Robert A. Waters (Ohio Northern University).

Web skupiny: https://cwrg.ff.cuni.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/CWRGPrague