Skupina pro výzkum identitárních konfliktů

Skupina reaguje na paralelní vývoj demokratických zemí v různých světových regionech. Konflikty, popisované někdy jako krize demokracie a nástup autoritářství, jindy jako polarizace a nová štěpení měnící vývoj demokracií, a ještě jindy jako hodnotové a identitární konflikty či „kulturní války“, v nichž se s novou silou politizují různá témata (vztah lokálního a globálního, gender, rozpory generačních senzitivit aj.), mají napříč různými geograficko-kulturními kontexty řadu podobností a řadu souvisejících rozdílů. Naše výzkumná skupina se snaží využít jedinečný potenciál oborové diverzity na FF UK ke společnému výzkumu těchto posunů v různých demokratických či donedávna demokratických zemích: v Indii a zemích jihovýchodní Asie, v Rusku, Turecku, v zemích Balkánu a střední Evropy, v Amerikách (se zaměřením na USA a Brazílii). Zaměřujeme se na povahu, průběh, témata, sociální obsah a politické výsledky jednotlivých identitárních konfliktů v různých zemích a jejich srovnání. Cílem je smysluplný výzkum globálního posunu: klást ambiciózní komparativní otázky napříč regiony, ale odpovídat na ně s citlivostí k regionálním a lokálním specifikům. Výsledkem by měl být takový dialog humanitněvědných a společenskovědních přístupů, který unikne lokálnímu parochialismu i tendenci k projektivním generalizacím a umožní společně přemýšlet o otázce proměn demokracie v různých lokálních kontextech.

V současné době jsou ve skupině zapojeni akademici a doktorandi z následujících středisek:

Za Ústav politologie FF UK:

Zora Hesová, Ústav politologie FF UK

Ondřej Slačálek, Ústav politologie

Pavel Barša

Jakub Ort

Eva Svatoňová

Tereza Soušková

Za Středisko ibero-amerických studií:

Radek Buben

Za Ústav asijských studií:

Martin Hříbek

Za Katedru Blízkého východu:

Tereza Jermanová

Karolína Lahučká

Skupina uspořádala:

Kulturní války jako globální proměna demokracií?

Workshop, 30. 9. 2021, FF UK

Zdroje kulturních válek: Ekonomické nerovnosti? Genderové paniky? Generační napětí?

Workshop, 18. 3, 2022, FF UK  

Skrýt postranní panel