Skupina pro výzkum identitárních konfliktů

Skupina pro výzkum identitárních konfliktů

Skupina reaguje na paralelní vývoj demokratických zemí v různých světových regionech. Konflikty, popisované někdy jako krize demokracie a nástup autoritářství, jindy jako polarizace a nová štěpení měnící vývoj demokracií, a ještě jindy jako hodnotové a identitární konflikty či „kulturní války“, v nichž se s novou silou politizují různá témata (vztah lokálního a globálního, gender, rozpory generačních senzitivit aj.), mají napříč různými geograficko-kulturními kontexty řadu podobností a řadu souvisejících rozdílů. Naše výzkumná skupina se snaží využít jedinečný potenciál oborové diverzity na FF UK ke společnému výzkumu těchto posunů v různých demokratických či donedávna demokratických zemích: v Indii a zemích jihovýchodní Asie, v Rusku, Turecku, v zemích Balkánu a střední Evropy, v Amerikách (se zaměřením na USA a Brazílii). Zaměřujeme se na povahu, průběh, témata, sociální obsah a politické výsledky jednotlivých identitárních konfliktů v různých zemích a jejich srovnání. Cílem je smysluplný výzkum globálního posunu: klást ambiciózní komparativní otázky napříč regiony, ale odpovídat na ně s citlivostí k regionálním a lokálním specifikům. Výsledkem by měl být takový dialog humanitněvědných a společenskovědních přístupů, který unikne lokálnímu parochialismu i tendenci k projektivním generalizacím a umožní společně přemýšlet o otázce proměn demokracie v různých lokálních kontextech.

V současné době jsou ve skupině zapojeni akademici a doktorandi ze Střediska ibero-amerických studií, Ústavu asijských studií, Katedry blízkého východu a Ústavu politologie FF UK, diskutujeme a spolupracujeme s kolegy a kolegyněmi ze Sociologického ústavu AVČR, FSV UK a Ústavu mezinárodních vztahů. Uspořádali jsme workshop ke kulturním válkám napříč regiony v září 2021 a v březnu 2022 následoval další workshop, který se zaměřil na možné příčiny kulturních válek.

Tým se zabývá následujícími projekty: – Kulturní války ve střední Evropě (GAČR), ke kterému vyšla publikace Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism

– Tzv. evropští druzí v kulturních válkách poslední dekády v České republice a na Slovensku

– Dopad polarizujících konfliktů na měnící se pojetí lidských práv (projekt OliPol)

Tým

Pavel Barša, Ústav politologie FF UK

Radek Buben, Středisko ibero-amerických studií FF UK

Zora Hesová, Ústav politologie FF UK

Ondřej Slačálek, Ústav politologie FF UK

Martin Hříbek, Ústav asijských studií FF UK

Václav Walach, Ústav politologie FF UK

Skrýt postranní panel