„Ukrajinský podzim na FF UK – přednášky k dějinám, kultuře a současnosti Ukrajiny“

Srdečně zveme na akce pořádané v rámci Ukrajinského podzimu na FF UK:

 

22. listopadu, 14:10-15:40 hod., místnost 200 (Hlavní budova); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)
doc. Tomáš Sniegoň (University of Lund): Putinovo Rusko a jeho útok na Ukrajinu – cesty do katastrofy (česky)
Anotace: Doc. Sniegoň bude diskutovat méně známé aspekty příčin Putinova útoku na Ukrajinu jako cesty jeho vlastní sebezáchovy.
22. listopadu, 14:00-15:30 hod., místnost 325 (Hlavní budova); přednášku organizuje Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska ve spolupráci s Ústavem východoevropských studií (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)
проф. Оксана Салата (Київський університет імені Бориса Грінченка): ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ УКРАИНСКО- РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОНЕ ВОЙНЫ (v ruštině, diskuse v ruštině a ukrajinštině)
22. listopadu, 17:30-19:00 hod., místnost 200 (Hlavní budova); kulatý stůl organizuje Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska ve spolupráci s KULTURUS
круглый стол на тему РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ И КРУШЕНИЕ МИФА О «БРАТСКИХ НАРОДАХ»
участницы: Оксана Салата, Нінель Клименко, Світлана Савченко, Ольга Дудар, Людмила Меленець (Київський університет імені Бориса Грінченка)
модератор: Marek Příhoda (v ruštině, diskuse v ruštině a ukrajinštině)
 
24. listopadu, 12:30-14:00 hod., místnost 313 (Hlavní budova); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)
prof. Agnieszka Matusiak (University of Wroclaw): Ukrainian Theater and Drama after February 24, 2022″ (in English)
28. listopadu, 15:50-17:20 hod., místnost 325 (Hlavní budova); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)
Kateryna Marina (Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford): Cross-regional comparison of women’s political participation in Ukraine and Tunisia (in English)
29. listopadu, 17:30-19:00 hod., místnost 301 (Hlavní budova); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)
prof. Michal Šmigeľ (Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela, Banská Bystrica): Priesečníky ukrajinských a česko-slovenských dejín 20. storočia v historickej pamäti a historiografii (ve slovenštině)
Anotace: Prof. Šmigeľ načrtne ako sa ukrajinské udalosti prelievali do československých dejín (ukrajinská emigrácia v medzivojnovom ČSR, pôsobenie 14. haličskej divízie počas SNP, anexia Podkarpatskej Ukrajiny, rejdy UPA do povojnového Československa), na druhej strane volyňskí Česi na Ukrajine a presídlenie Rusínov na Ukrajinu (1947), ich reemigrácia v 60. rokoch) – toto všetko bude sledovať z hľadiska – aký obraz (žiaľ zväčša negatívny) sa o Ukrajincoch a Ukrajine vytváral v českej a slovenskej spoločnosti (v historickej pamäti / historiografii) a napokon prečo v súčasnosti je postoj k Ukrajine v časti spoločnosti (najmä na Slovensku) negatívny a čo s tým.
28. listopadu, 14:10-15:40, místnost 325 (Hlavní budova)
doc. Tomáš Sniegoň (University of Lund): Původ a vznik disidentského hnutí v SSSR (česky)

28. listopadu, 15:50-17:20 hod., místnost 325 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů a podporou Nadace Sekyra Foundation (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)

Kateryna Marina (Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford): Cross-regional comparison of women’s political participation in Ukraine and Tunisia (in English)

  • 29. listopadu, 17:30-19:00 hod., místnost 301 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2); přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů a podporou Nadace Sekyra Foundation (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů)

prof. Michal Šmigeľ (Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela, Banská Bystrica): Priesečníky ukrajinských a česko-slovenských dejín 20. storočia v historickej pamäti a historiografii (ve slovenštině)

Anotace: Prof. Šmigeľ načrtne ako sa ukrajinské udalosti prelievali do československých dejín (ukrajinská emigrácia v medzivojnovom ČSR, pôsobenie 14. haličskej divízie počas SNP, anexia Podkarpatskej Ukrajiny, rejdy UPA do povojnového Československa), na druhej strane volyňskí Česi na Ukrajine a presídlenie Rusínov na Ukrajinu (1947), ich reemigrácia v 60. rokoch) – toto všetko bude sledovať z hľadiska – aký obraz (žiaľ zväčša negatívny) sa o Ukrajincoch a Ukrajine vytváral v českej a slovenskej spoločnosti (v historickej pamäti / historiografii) a napokon prečo v súčasnosti je postoj k Ukrajine v časti spoločnosti (najmä na Slovensku) negatívny a čo s tým.

29. listopadu, 12:30-14:00 hod., místnost 315a (Hlavní budova) – maximálně 15 účastníků

doc. Tomáš Sniegoň (University of Lund): Ruská pravoslavná církev a paměť zločinů komunismu v postsovětském Rusku (česky)

6. prosince, 14:10-15:40 hod., místnost 200 (Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2), přednášku organizuje Ústav východoevropských studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů a podporou Nadace Sekyra Foundation (studenti ÚVES si ji mohou zapsat jako Přednášku hostujících profesorů); přednáška bude překládána z ukrajinštiny do češtiny

dr. Andrij Kohut (ředitel ukrajinského Archivu bezpečnostní služby SBU): «Від поштових щурів до операції „Фарисеї“: що розповідають архіви КҐБ про Голодомор» („Od poštovních krys až po operaci ‚Farizejové‘: co archivy KGB vypráví o Holodomoru“)

Skrýt postranní panel