Agresivní válka Putinova Ruska proti Ukrajině v geopolitickém kontextu (debata)

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR / Centrum strategických regionů FF UK

Vás srdečně zvou na veřejnou debatu:

Agresivní válka Putinova Ruska proti Ukrajině v geopolitickém kontextu

Jaroslav Kurfürst (MZV ČR) / Michael Romancov (FSV UK)

Moderátor: Petr Hlaváček (Collegium Europaeum)

úterý 12. dubna 2022, 18 hod.

Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, posluchárna P104

Skrýt postranní panel