Přednáška dr. Tomáše Sniegoně „KGB, sovětská společnost a dědictví stalinismu“

Ústav východoevropských studií si vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Tomáše Sniegoně, která se bude konat v úterý 16. listopadu 2021 od 17:30 hod. v místnosti č. 313 (3. patro) v hlavní budově Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2. Přednáška bude pronesena v českém jazyce. Je součástí předmětu Přednášky hostujících profesorů, mohou se jí ale účastnit i další studenti a široká veřejnost.

Téma: KGB, sovětská společnost a dědictví stalinismu

Anotace: Přednáška pojednává o vývoji sovětské státní bezpečnosti v obdobích přechodu od stalinského teroru k destalinizaci a následném nezdaru destalinizačních tendencí v 50. a 60. letech 20. století a o roli KGB v sovětské společnosti vůbec.