Konference ku příležitosti 30 let samostatné Arménie

Armenologická konference
ku příležitosti otevření Armenian Chair,
a ku příležitosti oslavy 30. výročí nezávislosti Arménie.
Konání: 5. říjen 2021
Adresa: Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město
Vlastenecký sál, Karolinum, Univerzita Karlova Praha
Jazyk konference: čeština a angličtina
Program
10:00 – 10:45 Úvodní slovo
● Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy
● J.E. Ašot Hovakimjan, velvyslanec Arménie v Praze
● doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
● PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D., ředitel Ústavu východoevropských studií
● Marek Benda , předseda meziparlamentní skupiny ČR–Arménie.
10:45 -11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:00 Úvodní referáty
● Haig Utidjian, Armenian Chair, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Research and teaching in Armenian Studies in Prague: recent endeavours, early fruits, and
expectations for the future
● Ivan Foletti, Centrum raně středověkých studií, Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity
Mren a sedmé století v Arménii jako kulturní křižovatka
● Waldemar Józef Deluga, Filozofická fakulta Ostravské university
Polish Armenians and their Heritage after World War II
12:00 -12:30 Přestávka na kávu a občerstvení
12:30–13:10 Starší dějiny Arménie
● Vratislav Kozák, Odbor zahraničních vztahů Univerzity Karlovy
Království Urartu: dlouho zapomenutá a dodnes překvapující kolébka arménské civilizace
● Petra Košťálová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Pouť v díle Šimona Polského: svatý Jan Křtitel a svatý Jakub
13:20-14:20 Moderní dějiny Arménie
● Šimon Krbec, Centrum studií genocid, Terezín
Definice genocidy: srovnání arménského případu a dalších genocid
● Michal Řoutil, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Uchovat si víru nebo přežít? Několik poznámek k otázce konverzí k islámu během arménské
genocidy
● Marek Jandák, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Geopolitická alternativa s jepičím životem: Zakavkazská federativní demokratická republika v
roce 1918
14:20-14:30 Přestávka na kávu
14:30-15:30 Reflexe arménské kultury a jazyka
● Milada Kiliánová
Česko-arménské literární vztahy
● Valerija Ivanova, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Analýza arménského pádového systému v diachronní perspektivě: porovnání přístupů
● Anna Karapetyan, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Armenians in the Travelogues of Hanzelka and Zikmund and Their Journey to
ArmeniaHanzelka + Zikmund: journey to Armenia
15:30 – 15:45 Závěrečná diskuse
16:00 -17:45 Recepce

Skrýt postranní panel