Workshop Alena Marková, PhD: Problémy psaní národních dějin: objektivita, konstrukce a narace

Workshop Alena Marková, PhD: Problémy psaní národních dějin: objektivita, konstrukce a narace

Milí studenti, vážení kolegové,

 

Ústav východoevropských studií a Institut pro studium strategických regionů (ISSR) si vás dovolují pozvat na workshop „Problémy psaní národních dějin: objektivita, konstrukce a narace“ pod vedením Aleny Markové, Ph.D., který se bude konat online ve čtvrtek 6. května 2021, v 17:30 hod. prostřednictvím aplikace ZOOM:

Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/6062305477

Meeting ID: 606 230 5477

 

Workshop se bude věnovat přístupům a výzvám, jež dnes přináší proces napsání národních dějin. Zaměří se konkrétně na otázky a výzvy, které doprovázely vznik knihy o současných dějinách Běloruska, jež vychází tento rok v nakladatelství Lidové noviny (Marková, A., Sahanovič, H., Šybieka, Z., Dějiny Běloruska, Praha: NLN, 2021).

Pozornost bude věnována otázkám objektivity a nestrannosti historika při popisu současných událostí včetně politických, možnosti vytvoření národního příběhu (narativu) a případnému přehodnocení dosavadních koncepcí běloruských dějin. Budou se řešit otázky transliterace nebo přepisu běloruských jmen, které často odhalují širší ideologické pozadí daného problému a problémovou národní identitu, možnosti využití různých druhů pramenů, periodizace dosavadních dějin, otázky místa dějin jednotlivce a každodennosti na pozadí tzv. velkých politických a sociálních dějin a další. Např. jaké zvláštnosti národních (běloruských) dějin mají být v koncepci zdůrazněné a proč? Jak přistupovat k (pře)hodnocení sovětské minulosti? Jak se má přistupovat k „sdíleným“ událostem a osobnostem, o které se „přou“ jednotlivé státy a národy (Adam Mickiewicz, Marc Chagall a jiní)? Jak překonat případnou izolovanost národních (běloruských) dějin? Jaké místo má mít Bělorusko v širším mezinárodním kontextu? a další otázky.

Hlavním cílem workshopu je ukázat, že vytvoření nové koncepce národních dějin není nikdy uzavřeným procesem. Je to proces, který reaguje na nové podněty a prameny, reflektuje všechny nové výzvy a je stále otevřen k novým interpretacím. Workshop je určený především studentům navazujícího magisterského a doktorského studia, odborníkům a širší veřejnosti.

 

Alena Marková, Ph.D. je historičkou soudobých dějin. Ve své odborné činnosti se věnuje současným dějinám Východní Evropy, nacionalismu a post-socialistické transformaci. Je vedoucí řešitelkou mnoha odborných českých a mezinárodních projektů (4EU+ European Universities Alliance, GAČR, TRANS MZV ČR a další). Dlouhodobě se zabývá expertní činností pro Horizon2020 a M17+. Působí jako redaktorka časopisu The Journal of Belarusian Studies. Je autorkou odborných publikací v češtině a jiných jazycích s širokým mezinárodním ohlasem. Marková je například držitelkou ocenění za nejlepší historickou monografii v oblasti běloruských studií za rok 2016 od odborné poroty 7. Mezinárodního kongresu běloruských studií ve Varšavě.

 

Skrýt postranní panel