Úspěch členů CWRG v soutěži GA ČR

Podporu získal projekt prof. Jana Pelikána s názvem „Krize – reforma – (ne)stabilita. Jugoslávský socialistický systém v aktérské perspektivě (1980–1986/1987)“. Členy řešitelského týmu jsou členové CWRG Ondřej Vojtěchovský a Boris Mosković.
Projekt analyzuje charakter a proměny jugoslávského socialistického systému, a to v klíčovém období let 1980–1986/1987, tedy od smrti J. B. Tita až po faktický počátek destabilizace celé soustavy. Projekt vychází z tzv. aktérské perspektivy, kdy hlavní důraz klade na rozbor motivací, strategií a rituálů jednání tehdejších aktérů, a to nejen z řad vládnoucí komunistické elity, stranické inteligence a skupiny expertů, ale i z prostředí opozičně/alternativních skupin vystupujících vůči socialistickému systému z kritických pozic. Právě na příkladu jednání těchto aktérů projekt analyzuje dobovou reflexi fenoménů krize a reformy, tedy dvou klíčových jevů a pojmů spjatých s vývojem jugoslávského socialismu v prvních dvou třetinách osmdesátých let.
https://cwrg.ff.cuni.cz/index.php/2021/03/25/uspech-clenu-skupiny-v-soutezi-projektu-ga-cr/
Skrýt postranní panel