Dvě hostiny: Antologie povídek z Vietnamu

Dvě hostiny: Antologie povídek z Vietnamu

Vietnam očima vietnamských spisovatelů

Nakladatelství Karolinum vydalo antologii povídek dvou vietnamských spisovatelů první poloviny 20. století, Nguyễn Công Hoana (1903–1977) a Nam Caoa (1915–1951). Publikaci připravil tým českých vietnamistek a vietnamistů vedený dr. Binh Slavickou z Ústavu asijských studií FF UK ve spolupráci s fakultou literatury Vietnamské národní univerzity v Hanoji.

Přeložené povídky představují u nás málo známé spisovatele a dávají vzácnou příležitost nahlédnout do literárního i žitého světa Vietnamu minulého století. Přeložené povídky přibližují kulturu našich vietnamských spoluobčanů, pro některé z mladší generace Vietnamců, kteří již běžně vietnamsky nečtou, je to zároveň možná ojedinělá příležitost seznámit se se svou národní literaturou.

Dvě hostiny: Antologie povídek z Vietnamu. Praha: Karolinum, 2020.

Skrýt postranní panel