Nový kurz k tématu strategických regionů

Nový kurz k tématu strategických regionů

Učitelé Ústavu asijských studií a doktorandi orientalistiky a dalších oborů společně připravili pro letní semestr nový volitelný předmět „Orientalismus po Saidovi/ Orientalism beyond Said“ věnovaný reflexi postkoloniální teorie. Kurz představí základní díla klasiků postkoloniální teorie Frantze Fanona, Edwarda Saida, Gayatri Spivak a jejich kritiky. Na to naváže reflexe orientalismu a postkoloniální teorie v jednotlivých areálech. Závěrečné dvě hodiny se věnují reflexi orientalismu v české literatuře a duchovní oblasti. Předmět si klade za cíl představit různé přístupy k analýze vztahů k „jinému“ v Orientu s přesahem k možnostem komparace obdobných fenoménů při studiu různých areálů. Zatímco výchozí texty postkoloniální teorie se zaměřují zejména na reflexi Orientu a Afriky v západoevropských mocnostech ve vztahu k zemím, kam pronikala jejich koloniální expanze, tento předmět má širší geografický záběr a zahrnuje také země centrální, jihovýchodní a východní Asie, tak i širší okruh nositelů koloniálních ideologií včetně Ruska a Japonska.

Přednášky jsou určené studentům bakalářského a magisterského studia, konají se vždy ve čtvrtek od 10.50 a jsou otevřené všem zájemcům.

 

Kód předmětu AINDV1150

Zápis v SIS: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=AINDV1150

Skrýt postranní panel