Průlomová publikace o českém orientalistovi Rudolfu Dvořákovi

Průlomová publikace o českém orientalistovi Rudolfu Dvořákovi

Olga Lomová a kol., Ex Oriente lux: Rudolf Dvořák (1860-1920)

 

Ve vydavatelství FF UK vyšla kolektivní monografie věnovaná životu a dílu Rudolfa Dvořáka (1860–1920), prvního profesora orientální filologie na české univerzitě v Praze. Dvořák měl široký odborný záběr, vedl přednášky ze semitské filologie, íránistiky, hebraistiky a sinologie a zasloužil se také o českou univerzitní egyptologii a asyriologii. Působil jako děkan filozofické fakulty i jako rektor české univerzity a byl činný v českých vědeckých společnostech. Jako horlivý vlastenec se účastnil národně osvětových projektů, překládal orientální literaturu a významně se podílel na vzniku Ottova slovníku naučného. Osobně se stýkal s významnými postavami české kultury a vědy a s některými z nich (Vojta Náprstek, Jaroslav Vrchlický, Josef Král, Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Novotný, Josef Zubatý) ho pojilo osobní přátelství. Přes svou významnou roli v historii české univerzity a vzdělanosti je Rudolf Dvořák v podsadě zapomenut. Autoři – čeští orientalisté a historici – si kladou za cíl nejen připomenout významnou postavu filozofické fakulty, ale také zamyslet se nad pojetím a smyslem orientalistiky v Dvořákově době, vztahu k Orientu a představám o sepětí vědecké a osvětové práce s potřebami českého národa.

Recenzi napsal  islamolog a arabista Bronislav Ostřanský (http://www.orient.cas.cz/kontakty/pracovnici/ostransky.html)

 

 

Skrýt postranní panel