Koncepční diskuse k orientalistice

Koncepční diskuse k orientalistice

Z iniciativy ISSR proběhla v pátek 20.11. diskuze k otázkám vědních oborů a studijních programů realizovaných na FF UK a tradičně označovaných jako „orientalistiky“. Pracovního setkání se zúčastnili zástupci příslušných kateder a ústavů FF UK, doc. Daniel Berounský jako koordinátor Progresu Q13 (Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií) a zástupci Orientálního ústavu AV ČR, s nímž FF UK dlouhodobě spolupracuje. Diskuze se zaměřila na postavení „orientalistik“ v klasifikaci vědních oborů na Univerzitě Karlově a hodnocení vědecké práce na propojování různých hledisek v klasifikaci vědních oborů a akreditovaných vzdělávacích programů se zaměřením na Blízký východ a Asii. Jednání moderovala předsedkyně rady ISSR prof. Olga Lomová.

Skrýt postranní panel