Doktorandský seminář pro studenty asijských oborů

Seminář vedený ředitelkou ISSR, prof. Olgou Lomovou otevřený pro studenty programů a oborů Dějiny a kultury Asie, Teorie a dějiny literatur Asie a Afriky a Teorie a dějiny zemí Asie a Afriky, případně další zájemce z řad doktorandů se koná ve čtvrtek 15:30-17:00 momentálně prostřednictvím platfromy teams (v rámci e-learning Dějiny a kultury Asie. Harmonogram referátů, který se průběžně doplňuje, je účastníkům přístupný ve složce Teams. Kontakt