Na novém čísle Paměť a dějiny se významně podílí Skupina pro výzkum studené války

Na novém čísle Paměť a dějiny se významně podílí Skupina pro výzkum studené války

Z úvodu k novému číslu: „Afrika se dlouhodobě nachází na okraji zájmu médií i domácího vědeckého bádání. Často se zdůvodněním, že Československo nemělo na kontinentě své kolonie, a proto ho k Africe nepoutají žádné významnější vazby. Studie a rozhovory v aktuálním čísle revue Paměť a dějiny však ukazují, že naše země udržovala s řadou afrických států intenzivní vztahy, a to jak se záměrem vyvážet do Afriky socialismus sovětského typu, tak za účelem usnadnění přístupu k nedostatkovým západním měnám. Tematické číslo Paměti a dějin vychází k šedesátému výročí „roku Afriky“ (1960) a věnuje se široké škále kontaktů mezi Československem a africkými zeměmi v období studené války. Právě před šedesáti lety získalo na africkém kontinentě osmnáct států nezávislost na evropských impériích.“ Následujícími články přispěli badatelé Skupiny pro výzkum studené války.

Jan Koura, Mikuláš Pešta: Československo a studená válka v Africe. Přístupy, interpretace a roviny zkoumání

Boris Mosković: Skupina pro výzkum studené války. Proč je i nadále důležité zabývat se konfliktem, o kterém jsme si mysleli, že už o něm víme téměř vše?

Jakub Mazanec: Československý Hydroprojekt v Africe

Skrýt postranní panel