Mapping China’s footprint in the world III

Třetí výroční konference projektu Sinopsis o vlivu Komunistické strany Číny ve světě začne v pondělí 12. října 2020.

Na konferenci vystoupí domácí i zahraniční odborníci, kteří představí své studie a budou diskutovat o nejnovějším vývoji v této oblasti, včetně reakcí politických subjektů a občanské společnosti.

Letošní ročník se zaměří na případové studie. Na programu je deset prezentací věnovaných Evropě a Japonsku. Mezi dalšími tématy budou nejnovější poznatky z oblasti transferu technologií, role think tanků při šíření vlivu Komunistické strany Číny v zahraničí, prohlubování koncepce bezpečnosti Strany a celosvětové reakce na porušování lidských práv.

Konference bude živě vysílána na této stránce v pondělí 12. října od 13:30 do 18 hodin a v úterý 13. října od 9:30 do 13:30 a poté od 14:00 do 18:00 hod.

Moderátorka bude během diskuze pokládat účastníkům daného panelu dotazy, zaslané registrovanými diváky. O bezplatnou registraci lze požádat zasláním Vašeho jména a afiliace na adresu workshop3atacamediadotcz.

Konference je spoluorganizována Orientálním ústavem AV ČR s finanční podporou Strategie AV21.

Tato stránka bude pravidelně aktualizována.

Program

Změny vyhrazeny.

Kateřina Procházková, moderátorka konference.

Pondělí 12. října 2020

13:30 Zahájení

Olga Lomová, Martin Hála, Úvodní slovo.

14:00 Panel 0: The CCP and technology transfer

Alex Joske, The CCP’s talent recruitment efforts.

Audrey Fritz, University involvement in China’s military-civil fusion strategy.

Didi Kirsten Tatlow, Beyond espionage: China’s quest for foreign technology.

Filip Jirouš, Disregarded interest: Czech academic exchange with PRC defence-linked entities.

Diskuze

16:00 Panel 1: The CCP’s human rights abuses and global responses

Kate Saunders, New findings on Tibet and their impact on ‘telling Tibet’s story’.

Magnus Fiskesjö, Chen Quanguo and Reinhard Heydrich: Parallel features of Communist Chinese and Nazi German genocidal and forced-assimilation policies.

Andréa Worden, The Beijing 2022 Winter Games: A threat to the Olympic ideal and human rights globally.

Diskuze


Úterý 13. října 2020

Dopolední sekce

9:30 Panel 2: Case studies I

Aki Tonami, Ends justify the means? The CCP’s influence in Hokkaidō.

Pär Nyrén, CCP influence work in Sweden beyond wolf warrior diplomacy.

Matti Puranen, China’s influence operations in Finland: A preliminary case study.

Frank Jüris, CCP foreign affairs work and Estonian parties in the ILD’s grip.

Diskuze

11:30 Panel 3: Case studies II

Filip Jirouš, Under the radar: The role of coopted diaspora groups in Czech and European united front work.

Justina Razumaitė, Pros and cons in Lithuania’s China debate.

Łukasz Sarek, Money, greed and propaganda: A Chinese publishing house in Poland and its local partners.

Diskuze


Odpolední sekce

14:00 Panel 4: Case studies III

Ralph Weber, Working the fringes: An analysis of CCP/PRC influence networks in Switzerland.

Didi Kirsten Tatlow, The WRSA, healthcare, and Germany.

Quentin Genaille, The CCP’s invisible hand in Brussels: Debunking the myth of a mutual understanding.

Diskuze

16:00 Panel 5: Expanding Leninist control

Nadège Rolland, The role of think tanks in the CCP’s influence work.

Matt Johnson, Extraterritorial systems of security and ideological extrusion.

Martin Hála, The internal logic of Leninist systems as an analytical tool to decode CCP activities.

Diskuze

Olga Lomová, Martin Hála, Závěrečné slovo.


Sinopsis je projekt neziskové organizace AcaMedia z.ú., realizovaný za odborné spolupráce s Katedrou sinologie FF UK v Praze.

Příspěvky prezentovány na konferenci v roce 2019

Alex Joske, “The Central United Front Work Leading Small Group: Institutionalising united front work”, 23 July 2019.

Ketty W. Chen, J. Michael Cole, “CCP and proxy disinformation: Means, practices, and impact on democracies”, 26 July 2019.

Charles Burton, “Recent PRC influence operations to counter public demands for a more effective response to the Chinese régime’s political interference in Canada”, 31 July 2019.

Andréa Worden, “The Human Rights Council Advisory Committee: A new tool in China’s anti-human rights strategy”, 6 August 2019.

Ondřej Klimeš, “China’s Xinjiang work in Turkey”, 11 August 2019.

Nadège Rolland, “Mapping the footprint of Belt and Road influence operations”, 12 August 2019.

Gerry Groot, “The CCP’s Grand United Front abroad”, 24 September 2019.

Didi Kirsten Tatlow, “Mapping China-in-Germany”, 2 October 2019.

Jichang Lulu, “Repurposing democracy: The European Parliament China friendship cluster”, 26

Mapping China’s footprint in the world III