Prestižní grant PRIMUS pro dr. Kouru

Prestižní grant PRIMUS udělovaný Univerzitou Karlovou získal projekt dr. Jana Koury (Ústav světových dějin FF UK), vedoucího badatelského týmu Skupina pro studium studené války.