Soutěž o stipendia na studentské vědecké projekty (LS 2019)

Rada programu PROGRES Q13 – Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií

vyhlašuje

Soutěž o stipendia na studentské vědecké projekty
na LS 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás informovali o vyhlášení soutěže o podporu z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) „Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií“ (hlavní řešitel Marek Jakoubek) na LS 2019. O přidělení stipendií rozhoduje rada programu PROGRES Q13.

Soutěž je určena studentům a studentským týmům, jejichž jednoleté projekty budou směřovat k publikačním výstupům. Žádat mohou studenti doktorského a magisterského studia. Prostředky lze čerpat od května 2019 do konce roku (účetně listopadu) 2019 .

Podmínky podání žádosti o stipendia:

  • Projekt i na něm spolupracující vyučující (školitelé či vedoucí prací) musí spadat pod obory a zaměření Progresu Q13: „Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií“ (viz zde).
  • žádost musí být zřetelně strukturovaná, ve formátu Word a měla by mít maximálně 2 stránky. Kromě obsahového zdůvodnění je třeba uvést i jasný harmonogram řešení, včetně plánovaných výstupů (publikací), složení řešitelského týmu (v němž by měl figurovat člen PROGRESu Q13); v rozpočtu je pak třeba uvést všechny plánované náklady související s realizací projektu
  • Pokud se jedná o studentský projekt bez účasti vyučujících, projekt musí být patronován členem progresu Q13, jehož jméno musí být v projektu explicitně uvedeno.

Žádosti se podávají do 30. 4. 2019 elektronicky na adresu: marek.jakoubek@ff.cuni.cz (do předmětu uvést „SVV 2019“)