Badatelské týmy

Badatelské týmy přesahují rámec projektu KREAS a jsou s ním propojené personálně a konkrétními projekty. Slouží mimo jiné potřebě propojovat vědecké pracovníky zapojené do projektu KREAS npříč výzkumnými programy a s širším okruhem odborníků, připravovat společné projektu a přispívat k dlouhodobému rozvoji FF UK jako výzkumné organizace.