Přítomnost Číny v Africe

V rámci Týden Afriky v Kampusu Hybernská proběhla 12.9. panelová diskuse za účasti ředitelky ISSR Olgy Lomové, Viléma Řeháka z Asociace pro mezinárodní otázky a Nikoly Adamcové z Ministerstva zahraničních věcí ČR, moderovaná Fatimou Rahimi.

Záznam bude zveřejněn v dohledné době.